วิธีการใช้ยาเหลืองญี่ปุ่น — มีคนใจดีแปลจากหลังซองไว้ให้ครับ

ยาเหลืองจากญี่ปุ่น (FOR AQUARIUM FISH)


เอลบาจุ 10% (Granule) คือ ยาอาบที่มีส่วนผสมของ SODIUM NIFRUSTYRENATE
ซึ่งเป็นยาป้องกันกำจัดแบคทีเรียที่รุนแรงสำหรับเชื้อ Aeromonas hydrophila และเชื้อ Flexibacter Columnaris ซึ่งเป็นสาเหตุการป่วยและเป็นโรคของปลาที่เลี้ยงในตู้

ยานี้เป็นยาละลายที่มีความสามารถในการดูดซึมเร็วและสูง ทำให้เห็นผลการรักษาที่ดีมาก

ส่วนผสม ยา 1 กรัม จะมี SODIUM NIFRUSTYRENATE อยู่ 100 มิลลิกรัม

การออกฤทธิ์ และผล ลดอัตราการตายของปลาที่เกิดจากเชื้อหลัก 2 ชนิดนี้คือ Aeromonas hydrophila (เชื้อแบคทีเรีย) และ Flexibacter Columnaris (โรคเปื่อย) ซึ่งเชื้อพวกนี้อ่อนแอต่อ SODIUM NIFRUSTYRENATE ในปลาจำพวกปลาทอง ปลาคาร์ฟ ปลาสวยงาม

วิธีใช้ และปริมาณการใช้

ปริมาณต่อน้ำ 100 ลิตร ให้ละลายยาตามด้านล่างนี้
กรณีสำหรับการเพาะพันธุ์ปลา ควรหาตู้แยกเฉพาะสำหรับการใช้ยาชนิดนี้ในการรักษาปลา

สำหรับปลาคาร์ฟ หรือปลาทอง
อัตราการใช้ยา ( 1 ซองบรรจุ 5 กรัม) ระยะเวลาที่รักษา
อัตรา 5-10 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร ใช้แช่เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
อัตรา 1-2 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร ใช้แช่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ปลาเขตร้อน
อัตรา 1 กรัม ต่อน้ำ 100 ลิตร ใช้แช่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ปริมาณน้ำ (ลิตร)      ปลาทอง ปลาคาร์ฟ (กรัม)     ปลาเขตร้อน (กรัม)
30                       0.3 – 0.6                        0.3
50                       0.5 – 1                          0.5
100                     1 – 2                             1
500                     5 – 10                           5
1000                   10 – 20                         10
2500                   25 – 50                        25

ข้อควรระวังทั่วไปในการใช้ยา
1. ให้ปฏิบัติตามปริมาณการใช้ยา และวิธีการใช้ที่กำหนดไว้แล้ว
2. การใช้ยาให้ใช้ตรงกับโรคและเชื้อที่ระบุเท่านั้น ควรหยุดการใช้ยาเมื่อรักษาตามระยะเวลาที่น้อยที่สุด ห้ามใช้ยานี้ในการรักษาติดต่อกันเกินกว่า 1 อาทิตย์
3. ผลและการออกฤทธิ์ ยาชนิดนี้เป็นยาสำหรับการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อที่ระบุไว้เท่านั้น

ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้ยา
1. ผู้ใช้ยาควรสวมถุงมือ แว่นตา หรือ ที่ปิดจมูก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูดดม โดนตา
หรือสัมผัสผิวหนังในการใช้
2. หลังจากการใช้ยานี้ ถ้าสัมผัสยา ต้องล้างออกด้วยน้ำสบู่ และล้างน้ำเปล่าให้พอเพียง

ข้อควรระวังสำหรับสัตว์
1. ข้อจำกัด
– ห้ามใช้กับสัตว์ชนิดอื่นนอกเหนือจากปลาคาร์ฟ ปลาทอง และปลาเขตร้อนน้ำสะอาด
– ปลาที่มีอายุมาก หรือ ประเภทปลาดุก และปลาที่มีความอ่อนไหวมาก ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
2. ข้อระวังสำหรับการใช้ที่เหมาะสม
– ปลาที่นำมาทดสอบแล้วพบความปลอดภัย ปลาคาร์ฟ, ปลาทอง, Guppy, Anglefish, Glamy
– ห้ามใช้ยานี้โรยตรงที่ตัวปลา และอย่าให้ติดที่ตัวปลา ขอให้ระวังในการใช้เพื่อการรักษา

ข้อควรระวัง
1. หลังจากเปิดซองแล้ว ให้ใช้ให้หมดโดยเร็ว
2. น้ำยาที่ผสมใช้แล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก
3. น้ำยาที่ผสมแล้วหลังจากการใช้แล้ว ถ้าถูกแสงแดดเป็นเวลา 1 วัน ให้ทำการทิ้งไป
4. เนื่องจากยานี้อาจจะเป็นอันตรายต่อพืชน้ำ ห้ามนำพืชน้ำไปใส่ในถังที่มียานี้อยู่
5. ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องกรอง ระบบกรองในตู้ หรือถังยา ห้ามใช้วัสดุที่มีความสามารถดูดซึมเร็ว เช่นพวกหินปะการัง ซีโอไลท์ หินภูเขาไฟ คาร์บอน แต่สามารถใช้กับพวกที่ดูดซึมช้าๆ ได้ เช่น หินแม่น้ำ กรวด ทราย เป็นต้น
6. หลังจากรักษาด้วยยานี้ อาจจะทำให้น้ำขุ่นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำแต่จะมีความปลอดภัยไม่มีปัญหาใดๆ

ข้อควรระวังในการเก็บรักษา
1. เก็บไว้ในที่ทึบแสง
2. เก็บให้ห่างจากมือเด็กเอื้อมถึง
3. เก็บแยกจากอาหารรับประทาน

ลิขสิทธิ์ของ Galaxy Discus เท่านั้นอนุญาติให้แชร์เป็นลิงค์เท่านั้น แต่ไม่ให้ทำสำเนา คัดลอกโดยไม่ระบุที่มาโดยเด็ดขาด
Social Messenger